Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000877 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 79 860,00 € 16.05.2017 Faktúra
3100002293 Poradenské služby, OPIS STENGL, a.s. 79 452,41 € 16.11.2017 Faktúra
2428/2015 Poradenské služby "Podpora projektu ITMS" - za október 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 79 443,00 € 01.12.2015 Faktúra
1447/2015 Dielo 1 - Bežpečnostný projekt a penetračné testovanie ITMS2014 1 - Fáza I. - Bezpečnostný projekt KPMG Slovensko spol. s r. o. 78 624,00 € 15.07.2015 Faktúra
1215 /2015 Realizované služby na zákazke "Ako pomohli Eurofondy môjmu regiónu - MEDIA 5/2015 Creo/Young & Rubican, spol. s r. o. 78 595,80 € 12.06.2015 Faktúra
1000000617 Vybavenie priestorov Bratislavského hradu počas "Summitu hláv štátov/vlád členských krajín EÚ" v termíne 16. 9. 2016, OP REK FILM, s. r. o. 76 968,00 € 09.09.2016 Objednávka
3100002432 Vybav.pries.Brat.hradu počas summitu, OP REK FILM, s.r.o. 76 968,00 € 20.09.2016 Faktúra
1473/2015 Poskytnuté poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci programového obdobia 2007-2013, prioritná os 1 - máj 2015 stengl a. s. 76 030,22 € 21.07.2015 Faktúra
2008/2015 Poskytnuté poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci programového obdobia 2007-2013, prioritná os 1, za mesiac august 2015 stengl, a. s. 75 018,83 € 12.10.2015 Faktúra
3100003029 Prenájom nebyt.priestorov, SOP Slovenské národné divadlo 74 000,00 € 06.12.2016 Faktúra
258/2015 1. Fáza - Príprava Metodického pokynu CKO k číselníku merateľných ukazovateľov a zostavenie samotného zoznamu merateľných ukazovateľov a údajov sledovaných na úrovni OP (prioritné OP) KPMG Slovensko spol. s r. o. 72 956,16 € 10.02.2015 Faktúra
2431/2015 Poradenské služby súvisiace s realizáciou projektu AK EŠIF za mesiac október 2015 stengl, a. s. 72 790,54 € 01.12.2015 Faktúra
3100001764 Poradenské služby, SOP OR OPIS STENGL, a.s. 71 850,66 € 30.08.2017 Faktúra
3100001859 Poradenské služby, SOP OR OPIS STENGL, a.s. 71 850,66 € 30.08.2017 Faktúra
1673/2015 Poradenské služby v oblasti asistencie pri riadení projektu "Digitálne učivo na dosah", za obdobie júl 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 71 473,70 € 24.08.2015 Faktúra
1836/2015 Poradenské služby v oblasti asistencie pri riadení projektu "Digitálne učivo na dosah", za obdobie august 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 71 228,75 € 18.09.2015 Faktúra
3100002265 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 70 904,27 € 24.10.2017 Faktúra
374/2016 Poradenské služby v oblasti asistencie pri riadení projektu "Digitálne učivo na dosah" - september 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 70 438,79 € 22.02.2016 Faktúra
2364/2012 Projektový výstup hodnotenie OPIS PO1 Jenewein Slovakia, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 69 915,96 € 27.08.2012 Faktúra
64/2013 Poskytnutie služieb - Priebežná správa: Hodnotenie PO 1 "elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb" Jenewein Group, s. r. o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 69 915,96 € 09.01.2013 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »