Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24455
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
91/2016 Dodatné služby za obdobie od 1.10.2015 - 31.12.2015 Atos IT Solutions and Services s. r. o. 89 568,00 € 14.01.2016 Faktúra
3100000370 Poradenské služby, OP TP STENGL, a.s. 87 911,76 € 08.03.2017 Faktúra
3100002044 Poradenské služby, SOP,OAK,EŠIF STENGL, a.s. 87 205,42 € 05.10.2017 Faktúra
3100000893 Audit protikorup. právnych predpisov, KVSÚ OECD 87 000,00 € 19.05.2017 Faktúra
3100002266 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 86 863,43 € 03.11.2017 Faktúra
2362/2015 Poradenské služby "Podpora projektu ITMS" - september 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 86 541,00 € 25.11.2015 Faktúra
1819/2015 Preddavok na IV. Štvrťrok 2015 ETN Slovakia, s.r.o. 85 000,00 € 14.09.2015 Faktúra
2220/2015 Poskytnuté poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projetkov OPIS v rámci programového obdobia 2007-2013, prioritná os 1 - september 2015 stengl, a. s. 84 614,11 € 06.11.2015 Faktúra
3100001175 Dod.tov.a služ. podľa Kúpnej zmluvy, OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 83 925,30 € 27.06.2017 Faktúra
3100000104 OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 83 342,40 € 02.02.2018 Faktúra
3100000308 OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 83 342,40 € 02.02.2018 Faktúra
3100002623 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 82 529,22 € 31.10.2016 Faktúra
2172/2015 Poradenské služby "Podpora projektu ITMS" júl 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 82 056,00 € 02.11.2015 Faktúra
754/2016 Dodanie nábytku ALEX kovový a školský nábytok s. r. o. 81 500,00 € 15.04.2016 Faktúra
1478/2015 Posúdenie vplyvov politiky súdržosti na rozvoj Slovanska s využitím vhodného ekonometrického modelu - Hodnotiaca správa 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 81 000,00 € 21.07.2015 Faktúra
3100002463 Poradenské služby za 112017, SOP OAK EŠIF STENGL, a.s. 80 973,74 € 21.12.2017 Faktúra
3100000877 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 79 860,00 € 16.05.2017 Faktúra
3100002293 Poradenské služby, OPIS STENGL, a.s. 79 452,41 € 16.11.2017 Faktúra
2428/2015 Poradenské služby "Podpora projektu ITMS" - za október 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 79 443,00 € 01.12.2015 Faktúra
1447/2015 Dielo 1 - Bežpečnostný projekt a penetračné testovanie ITMS2014 1 - Fáza I. - Bezpečnostný projekt KPMG Slovensko spol. s r. o. 78 624,00 € 15.07.2015 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »