Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25155
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2363/2015 Poradenské služby "Podpora projektu ITMS" - august 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 99 294,00 € 25.11.2015 Faktúra
2432/2015 Kreatívny návrh a produkcia dokumentárneho filmu Apple Pie s. r. o. 99 000,00 € 01.12.2015 Faktúra
3100001046 Informačná technika, OIES AutoCont SK s.r.o. 98 644,80 € 13.06.2017 Faktúra
3100002624 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 95 796,48 € 31.10.2016 Faktúra
2364/2015 Poradenské služby pozostávajúce zo služieb riadenia programov a projektov v rámci zákazky "Monitorovanie rizík na úrovni OPIS za mesiac október 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 95 706,00 € 25.11.2015 Faktúra
3100002950 Poradenské služby, EŠIF, SOP STENGL, a.s. 94 933,62 € 22.11.2016 Faktúra
3100001987 Poskyt.poradenských služieb 082017, OPTP STENGL, a.s. 94 582,34 € 09.10.2017 Faktúra
1029/2016 Poradenské služby v rámci OPTP pre programové obdobie 2014-2020 vykonané v mesiaci apríl 2016 stengl a. s. 93 359,86 € 26.05.2016 Faktúra
1324/2012-ÚVSR Občerstvenie počas výjazdu PV v Maďarsku, OP Örég Halász és Étterem, 2534 Tát, Fó utca 2, Maďarsko 92 220,00 € 01.10.2012 Objednávka
2813/2012 Zabezpečenie občerstvenia počas pracovného stretnutia Oreg Halász Hotel és Étterem, 2534 Tát, Fp út 2. 92 220,00 € 10.10.2012 Faktúra
3100002332 Poradenské služby, OPIS STENGL, a.s. 91 830,46 € 07.12.2017 Faktúra
756/2015 Daň z nehnuteľnosti za rok 2015 Hlavné mesto SR Bratislava 90 151,38 € 16.04.2015 Faktúra
861/2014 Daň z nehnuteľností na rok 2014 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 90 151,30 € 14.04.2014 Faktúra
574/2012 Daň z nehnuteľností Hlavné mesto Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 90 064,57 € 01.03.2012 Faktúra
950/2013 Daň z nehnuteľností na rok 2013 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 90 018,96 € 17.04.2013 Faktúra
1966/2013 Zmluvné služby za obdobie od 1.1.2013 - 31.3.2013 ATOS IT Solutions and Services, Einstenova 11, 851 01 Bratislava 89 568,00 € 18.07.2013 Faktúra
1965/2013 Zmluvné služby za obdobie od 1.4.2013 - 30.6.2013 ATOS IT Solutions and Services, Einstenova 11, 851 01 Bratislava 89 568,00 € 18.07.2013 Faktúra
423/2014 Dodané zmluvné služby za obdobie od 1. 7. 2013 - 30. 9. 2013 Atos IT Solutions and Services, Einsteinova 11, 851 01 Bratislava 89 568,00 € 20.02.2014 Faktúra
891/2014 Dodané služby za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014 Atos IT Solutions and Services, Einsteinova 11, 851 01 Bratislava 89 568,00 € 17.04.2014 Faktúra
1786/2014 Dodané služby za obdobie 1.4.2014-30.6.2014 Atos IT Solutions and Services, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava 89 568,00 € 10.07.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »