Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25761
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1171/2016 RTG prehliadač batožín ASTROPHYSICS XIS-7858 s montážou, príslušenstvom a zaškolením, Rámový detektor kovov PD6500i s montážou, príslušenstvom a zaškolením STEBERG s. r. o. 103 599,96 € 14.06.2016 Faktúra
1843/2015 Dielo 3 - Hodnotenie informovanosti a publicity v programovom období 2007-2013 KPMG Slovensko spol. s r. o. 102 000,00 € 21.09.2015 Faktúra
3100001949 Poradenské služby, SOP STENGL, a.s. 100 435,18 € 14.09.2017 Faktúra
3100000400 Nákup informačnej techniky, OIES AutoCont SK s.r.o. 100 162,00 € 06.02.2017 Faktúra
2490/2015 Poradenské služby súvisiacie so spracovaním Plánu Hodnotení OP TP 2014-2020 a riadením Rizík v rámci PO TP 2014-2020 - za mesiac november 2015 stengl, a. s. 99 636,43 € 04.12.2015 Faktúra
2363/2015 Poradenské služby "Podpora projektu ITMS" - august 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 99 294,00 € 25.11.2015 Faktúra
2432/2015 Kreatívny návrh a produkcia dokumentárneho filmu Apple Pie s. r. o. 99 000,00 € 01.12.2015 Faktúra
3100001046 Informačná technika, OIES AutoCont SK s.r.o. 98 644,80 € 13.06.2017 Faktúra
3100002624 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 95 796,48 € 31.10.2016 Faktúra
2364/2015 Poradenské služby pozostávajúce zo služieb riadenia programov a projektov v rámci zákazky "Monitorovanie rizík na úrovni OPIS za mesiac október 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 95 706,00 € 25.11.2015 Faktúra
1000002098 Zabezpečenie slávnostného koncertu k 100. výročiu vzniku Československej republiky pri príležitosti celonárodných osláv v Martine v termíne 30.10.2018,OP KING LIGHT & SOUND, s. r. o. 95 280,00 € 23.10.2018 Objednávka
3100002950 Poradenské služby, EŠIF, SOP STENGL, a.s. 94 933,62 € 22.11.2016 Faktúra
3100001987 Poskyt.poradenských služieb 082017, OPTP STENGL, a.s. 94 582,34 € 09.10.2017 Faktúra
1029/2016 Poradenské služby v rámci OPTP pre programové obdobie 2014-2020 vykonané v mesiaci apríl 2016 stengl a. s. 93 359,86 € 26.05.2016 Faktúra
3100001589/2018 Vysielanie reklamy FUN RADIO 092018, OIP FUN MEDIA GROUP, a.s. 92 635,20 € 04.10.2018 Faktúra
1324/2012-ÚVSR Občerstvenie počas výjazdu PV v Maďarsku, OP Örég Halász és Étterem, 2534 Tát, Fó utca 2, Maďarsko 92 220,00 € 01.10.2012 Objednávka
2813/2012 Zabezpečenie občerstvenia počas pracovného stretnutia Oreg Halász Hotel és Étterem, 2534 Tát, Fp út 2. 92 220,00 € 10.10.2012 Faktúra
3100002332 Poradenské služby, OPIS STENGL, a.s. 91 830,46 € 07.12.2017 Faktúra
756/2015 Daň z nehnuteľnosti za rok 2015 Hlavné mesto SR Bratislava 90 151,38 € 16.04.2015 Faktúra
861/2014 Daň z nehnuteľností na rok 2014 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 90 151,30 € 14.04.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »