Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002325 Poskyt.mediál.služieb, OIP Creo/Young&Rubicam, s.r.o. 213 618,36 € 19.09.2016 Faktúra
3100002484 Poradenské služby, SCKO KPMG Slovensko, s.r.o. 205 547,59 € 24.10.2016 Faktúra
3100000320 Zabezp. TV vysielania JOJ GROUP, OIP Slovenská produkčná, a.s. 198 000,00 € 10.01.2018 Faktúra
949/2016 Poradenská činnosť na účely podpory aktivít monitorovania programov a projektov v relevancii k procesom VO stengl a. s. 190 775,34 € 12.05.2016 Faktúra
3100002974 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 190 341,34 € 07.12.2016 Faktúra
2444/2015 Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovanie programov a projektov KPMG Slovensko spol. s r. o. 189 195,42 € 01.12.2015 Faktúra
1968/2014 Dodanie diela s názvom "Posúdenie vplyvov politiky súdržnosti na rozvoj Slovenska s využitím vhodného ekonometrického modelu - Hodnotiaca správa 2014" KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24 189 000,00 € 07.08.2014 Faktúra
3100000347 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 188 970,00 € 27.02.2017 Faktúra
1555/2015 Kreatívny návrh a produkcia ištruktážných videií Apple Pie s.r.o. 180 000,00 € 06.08.2015 Faktúra
2340/2015 Kreatívny návrh a produkcia inštruktážných videií Apple Pie s. r. o. 180 000,00 € 20.11.2015 Faktúra
3100002292 Poradenské služby, OPIS STENGL, a.s. 175 869,43 € 16.11.2017 Faktúra
1852/2015 Reklamná a konunikačná kampaň pre OP IS - Media 8/2015 Creo/Young & Rubican, spol. s r. o. 172 419,85 € 23.09.2015 Faktúra
2097/2015 Dielo 1 - Pilotný projekt - príspevok k EÚ 2020 - výskum a vývoj KPMG Slovensko spol. s r. o. 170 250,00 € 23.10.2015 Faktúra
2537/2015 Zabezpečenie reklamnej kampane Radio Services s. r. o. 168 480,00 € 08.12.2015 Faktúra
3100002602/2018 Zabezp. reklamného priestoru, rek.kamp., OIP MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 168 144,00 € 15.01.2018 Faktúra
1678/2015 Reklamná a kominikačná kampaň pre OPIS - MEDIA 7/2015 Creo/Young & Rubican, spol. s r. o. 166 748,22 € 25.08.2015 Faktúra
1045/2015 Kampaň deň Európy 2015, Mediálne služby 4-5/2015 Creo/Young & Rubican, spol. s r. o. 165 415,76 € 27.05.2015 Faktúra
3100001866 Nákup inf.techniky, OIES AutoCont SK s.r.o. 164 183,90 € 12.05.2016 Faktúra
409/2016 Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - Podpora činnosti CKO za február 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 163 877,21 € 03.03.2016 Faktúra
994/2016 Modernizácia a rozšírenie audiovizuálnych technologických systémov v spoločenských priestoroch Hotela Bôrik CONTEST, s. r. o. 160 482,00 € 18.05.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »