Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24455
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000244/2018 Technic. zabezp. podujatia, OP CONTEST, s.r.o. 5 920,80 € 01.03.2018 Faktúra
3100000240/2018 Nemrznúca zmes do ostrekovačov, OA Tomáš Teniak TENA OIL 168,50 € 01.03.2018 Faktúra
3100000241/2018 Akumulátor do mot.voz. BL 518 PB, OA DielyMM s. r. o. 143,72 € 01.03.2018 Faktúra
1000001658 Monitoring printových a el. médií na obdobie od 1. 3. 2018 do 15. 3. 2018, TIO STORIN plus, s. r. o. 3 607,80 € 28.02.2018 Objednávka
1000001659 Odborné publiíkácie: Ústava SR, Veľký komentár, Zákon o tvorbe právnych predpisov, komentár, Konanie pred ústavnym súdom, Ján Drgonec, Všeobecné správne konanie Teória a prax, kolektív autorov, Teória práva, Alex Gerloch, SVL-LO Sprinton, s. r. o. 164,51 € 28.02.2018 Objednávka
1000001660 Oprava svetelnej a zvukovej signalizácie na motorom vozidle Š. Superb, ŠPZ: BL 284 EA, OA KMK servis s.r.o. 1 644,79 € 28.02.2018 Objednávka
3100000237 Dodanie kancelárskych potrieb, OPT Tibor Varga TSV PAPIER 3 591,66 € 28.02.2018 Faktúra
3100000239 Zabezpečenie občerstvenia, OS SOŠ obchodu a služieb 1 223,90 € 28.02.2018 Faktúra
3100000236/2018 Zverejnenie inzercie, ÚZ HB Profesia, spol. s r.o. 94,80 € 28.02.2018 Faktúra
3100000238/2018 Nákup čistiacich a hygien. potrieb, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 2 647,58 € 28.02.2018 Faktúra
1000001651 Zverejnenie inzercie o výberovom konaní na pozíciu- generálny riaditeľ NASES v denníku Hospodárske noviny v termíne 28. 2. 2018, OÚ MAFRA Slovakia, a.s. 1 459,58 € 27.02.2018 Objednávka
1000001652 Ručne vyrábané drevené kazety - 250 ks, OP Ida Klára Tóth - CLARIMPEX 7 095,00 € 27.02.2018 Objednávka
1000001653 Akumulátor na vozidlo AUDI A8, ŠPZ: BL 518PB, OA DielyMM s. r. o. 143,72 € 27.02.2018 Objednávka
1000001644 Zverejnenie inzercie - Vyhlásie výberového konania na na pozíciu: generálny riaditeľ NASES, OÚ Profesia, spol. s r.o. 70,80 € 26.02.2018 Objednávka
1000001645 Oprava plynového kotla v priestoroch ÚZ Bystrica, OPT STYK SERVIS, s.r.o. 72,00 € 26.02.2018 Objednávka
1000001646 Batéria T6 power do notebooku, OIES AGEM COMPUTERS, spol. s r. o. 43,01 € 26.02.2018 Objednávka
1000001647 Oprava konvektomatu ALBA a kávovaru Philips, OS Zoltán Kamenár - ZOMA 623,32 € 26.02.2018 Objednávka
1000001649 Overenie dohody č. 4/2018 o financovaní technickej asistencie aj so slovenským prekladom - 40 strán, Overenie dohody č. 3/2018 o fonde pre bilaterálne vzťahy aj so slovenským prekladom - 45 strán, ONG JUDr. Ľubica Floriánová 135,66 € 26.02.2018 Objednávka
1000001650 Servisné prehliadky na chladiarenskych zariadeniach YORK YCRE 100SB50 a CLIVET v kalendárnom roku 2018, OPT REFRI Slovensko, s. r. o. 2 152,80 € 26.02.2018 Objednávka
2000000825 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s r. o. 1 000,00 € 26.02.2018 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »