Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
980/2016 Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - marec 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 143 970,22 € 16.05.2016 Faktúra
980/2015-UVSR Záhradné stolové sedenie pre 6 osôb - 2 sady pre ÚZ Kamzík a ÚZ Agra, OHS Svet Ratanu, s.r.o. 1 198,00 € 04.09.2015 Objednávka
980/2014-UVSR Preklad dokumentov so slovenského do anglického jazyka - hodnotiacich hárkov pre projekty predložené v rámci výzby CBC01, OGN STILUS, s.r.o., Grösslingová 71, 811 09 Bratislava 5 508,00 € 23.07.2014 Objednávka
980/2014 Združené poistenie majetku od 25.5.2015 - 25. 8. 2014 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 14 506,32 € 06.05.2014 Faktúra
980/2013-ÚVSR Oprava umývačky riadu , Bôrik GFS, s.r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava 387,60 € 12.06.2013 Objednávka
980/2013 Preddavky- 4/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Brtislava 26 7 164,00 € 19.04.2013 Faktúra
980/2012-ÚV SR Ozvučenie - Zrkadlová sála - zasadnutie Rady solidarity a rozvoja, OP CONTEST, Juraj Kellyér, Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava 275,15 € 24.07.2012 Objednávka
980/2012 Náhradné diely - žiarovky, sada stieračov PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 128,04 € 05.04.2012 Faktúra
98/2016 Poplatok za prístup na web, GSM poplatok a dispečerské služby za rok 2015 SECAR spol. s r.o. 137,08 € 14.01.2016 Faktúra
98/2015 Prenájom bazéna - I. Q 2015 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 971,10 € 16.01.2015 Faktúra
98/2014 Blu Gastro za obdobie od 1.1.2014 - 30. 6. 2014 Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 959,95 € 16.01.2014 Faktúra
98/2013-ÚVSR Chlieb, pečivo na mesiac február 2013, ÚZ Bôrik Pekáreň Juraj Oremus s.r.o., Štúrova 17, 941 01 Bánov 800,00 € 25.01.2013 Objednávka
98/2013 Stočné, vodné za obdobie od 28. 11. - 20. 12. 2012, Nám. Slobody 1/102929 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 21,77 € 14.01.2013 Faktúra
98/2012-ORF Víno, káva, kapucín, na mesiac február 2012, ÚZ Hotel Bôrik CORNER SK, s.r.o. Krížna 12, 811 07 Bratislava 2 000,00 € 30.01.2012 Objednávka
98/2012 Prenájom nebytových priestorov za mesiac január 2012, prenájom parkoviska, služby s tým spojené FRANCIS, S.R.O., Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen 645,54 € 13.01.2012 Faktúra
98/2011 TRSKEN. preklad do angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 26,52 € 03.02.2011 Faktúra
979/2016 Poradenské služby "Podpora ITMS" - apríl 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 56 394,00 € 16.05.2016 Faktúra
979/2015-UVSR Tlač pozvánky a programu na podujatie 25.09.2015, ÚSVNM Stredná odborná škola polygrafická 240,49 € 04.09.2015 Objednávka
979/2015 Reštauračný a kuchynský inventár CORA GASTRO s. r. o. 3 363,10 € 18.05.2015 Faktúra
979/2014-UVSR Preklad informačných materiálov o ÚVSR do anglického jazyka, TIO STILUS, s.r.o., Grösslingová 71, 811 09 Bratislava 118,80 € 23.07.2014 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »