Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1323/2015 Zorganizovanie a zabezpečenie zájazdu v termíne 27.6.2015 SATUR TRAVEL a. s. 4 015,00 € 02.07.2015 Faktúra
1501/2014-UVSR Zorganizovanie a zabezpečenie VIII. Zsadnutia Národného monitorovacieho výboru pre NSRR a Výročného stretnutia "Anunual Meeting" za rok 2014, OIP HIMEX, a.s., Hotel Barónka, Mudrochova 2, 835 27 Bratislava 5 447,72 € 21.11.2014 Objednávka
1429/2015 Zorganizovanie a zabezpečenie školenia "Implementácia štrukturálnych fondov v programovom období 2007-2013 -X." v termíne 29. 6. - 30.6.2015 Mertel RG Slovenská republika, spol. s r. o. 8 074,00 € 13.07.2015 Faktúra
1075/2015-UVSR Zorganizovanie a zabezpečenie cateringu pre akciu "Pracovné stretnutia k problematike verejného obstarávania a ARACHNÉ", ktoré sa uskutoční v temíne 30.09.2015 - 02.10.2015, SCKO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 751,52 € 29.09.2015 Objednávka
709/2015-UVSR Zorganizovanie a zabezpečenie "Zájazdu do Family parku v Rakúsku" dňa 27.06.2015, KVSÚ SATUR TRAVEL a.s. 4 015,00 € 18.06.2015 Objednávka
1558/2014-UVSR Znalecký posudok s úlohou: "Stanovenie výšky zmarených investícií vykonaných na stavbe Rekonštrukcia kaštieľa Rusovce", OHS Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., Miletičova 21, 821 09 Bratislava 8 400,00 € 28.11.2014 Objednávka
1467/2013-ÚVSR Znalecký posudok na otázky položené zádávateľom k stavebným poruchám na objekte ÚVSR, OHS Znalec, Dr. Ing. Roman Chotár, Hečkova 8, 831 051 Bratislava, DIČ: 1032457041 2 100,00 € 16.09.2013 Objednávka
3209/2012 Znalecký posudok havorijného stavu v ÚZ Miestodržiteľský palác - porucha na vykurovacom zariadení Dr.Ing. Roman Chotár, Hečkova 8, 831 51 Bratislava 666,64 € 14.11.2012 Faktúra
949/2012-ÚV SR Znalecký posudok havarijného stavu teplovodného potrubia v objekte hotel Bôrik, OHS Znalec, Dr. Ing. Roman Chotár, Hečkova 8, 831 051 Bratislava 960,00 € 13.07.2012 Objednávka
2377/2015 Znalecký posudok 247/2015 Ing. Miloslav Ilavský, PhD. 3 012,52 € 25.11.2015 Faktúra
976/2012-ÚV SR Znalecký posudok vzduchotechniky vo veci posúdenia porúch riadiacej centrály a jej softwarového vybavenia, OHS Dr. Ing. Roman Chotár, Hečkova 8, 831 51 Bratislava 1 200,00 € 23.07.2012 Objednávka
2327/2012 Znalecký posudok havarijného stavu teplovodného potrebia v objekte hotela Bôrik Dr. Ing. Roman Chotár, Hečkova č. 8, 831 51 Bratislava 799,70 € 21.08.2012 Faktúra
2328/2012 Znalecký posudok havarijného stavu teplovodného potrebia v objekte hotela Bôrik Zoltán Komenár - ZOMA, Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava 799,70 € 21.08.2012 Faktúra
969/2012-ÚV SR Zmrzlina, ÚZ Hotel Bôrik ALFA - R s.r.o., T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta 300,00 € 20.07.2012 Objednávka
1118/2012-ÚV SR Zmrzlina na mesiac september 2012, ÚZ Hotel Bôrik ALFA - R s.r.o., T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta 500,00 € 30.08.2012 Objednávka
1318/2012-ÚV SR Zmrzlina na mesiac október 2012, ÚZ Hotel Bôrik ALFA - R s.r.o., T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta 500,00 € 28.09.2012 Objednávka
988/2012-ÚV SR Zmrzlina na mesiac august, ÚZ Hotel Bôrik ALFA - R s.r.o., T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta 500,00 € 27.07.2012 Objednávka
2171/2012 Zmrzlina ALFA-R s.r.o., T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta 102,77 € 03.08.2012 Faktúra
2563/2012 Zmrzlina ALFA-R s.r.o., T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta 97,22 € 14.09.2012 Faktúra
2717/2012 Zmluvný servis Johnson Controls International spol. s r.o., Štúrova 4, 811 02 Bratislava 286,81 € 02.10.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »