Všetky dokumenty

Počet záznamov: 26366
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000001589 Adobe Creative Cloud for teams - licencia s platnosťou 1 rok - 2 ks, OIES AutoCont Sk s. r. o. 2 112,00 € 30.01.2018 Objednávka
728/2014 Adobe CS6 InDesign CS6 MP CZ COM AGEM COMPUTERS, spol. s r. o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 651,10 € 31.03.2014 Faktúra
1472/2014 Agama drvič odpadu Albera Slovensko, s. r. o., Gen. M.R.Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá 683,00 € 25.06.2014 Faktúra
1934/2013 Akceptácia kariet - jún 2013 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 367,20 € 16.07.2013 Faktúra
704/2012 Akceptácia platobných kariet - február 2012 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 86,73 € 12.03.2012 Faktúra
500/2016 Akceptácia platobných karieť 2/2016 Všeobecná úverová banka, a. s. 33,94 € 10.03.2016 Faktúra
773/2011 Aktívne prispenie Národného kontaktného miesta k realizácii pracovného programu EMCDDA na rok 2011 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 4 977,00 € 13.06.2011 Faktúra
2146/2015 Aktovky WorldOffice, s. r. o. 69,00 € 28.10.2015 Faktúra
1600/2013-ÚVSR Aktovky 2 ks, OHS Office Depot, s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava 92,93 € 03.10.2013 Objednávka
2644/2013 Aktovky QQ4-580420 Office Depot s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava 88,85 € 08.10.2013 Faktúra
1168/2015-UVSR Aktovky, 2 ks, OHS WorldOffice, s.r.o. 69,00 € 22.10.2015 Objednávka
3032/2012 Aktualizácia na rok 2012 S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 320,00 € 30.10.2012 Faktúra
3100000219 Aktualizácia aplikácie Horec v ÚZ HB, ÚZ HB Asseco Solutions a.s. 82,80 € 21.02.2018 Faktúra
1000001596 Aktualizácia aplikácie HOREC v ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Asseco Solutions, a. s. 82,80 € 01.02.2018 Objednávka
532/2014 Aktualizácia ASPI za rok 2014 Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 3 983,16 € 06.03.2014 Faktúra
470/2015 Aktualizácia ASPI za rok 2015 Wolters Kluwer s. r. o. 3 983,20 € 09.03.2015 Faktúra
553/2016 Aktualizácia existujúcich funkcionalít a rozšírovanie nových funkcionalít v ITMS+ - dodanie etapy číslo 2 Atos IT Solutions and Services s. r. o. 2 640 729,60 € 16.03.2016 Faktúra
1843/2013-ÚVSR Aktualizácia právnych predpisov na rok 2014 - obnova predplatného: Obchodné právo 1 ks, Pracovné právo 1 ks, Dane a poplatky 1 ks, Účtovníctvo 1 ks, Občianske právo 1 ks, Stavebné právo 1 ks, SKBPK Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 00 Žilina 1 500,00 € 14.11.2013 Objednávka
3100000435 Aktualizácia programu ASPI na r. 2017, OIES Wolters Kluwer, s.r.o. 3 983,16 € 21.03.2017 Faktúra
328/2011 Aktualizácia programu ASPI na rok 2011 IURA EDITION spol s r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava 1 385,93 € 23.03.2011 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »