Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
646/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 4 663,45 € 17.03.2014 Faktúra
647/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 260,91 € 17.03.2014 Faktúra
788/2014 Faktúra za elektrinu ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 365,13 € 07.04.2014 Faktúra
860/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 16 236,96 € 14.04.2014 Faktúra
903/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 258,75 € 23.04.2014 Faktúra
904/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 3 804,38 € 23.04.2014 Faktúra
1017/2014 Dodanie služby ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 365,13 € 09.05.2014 Faktúra
1030/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 7 320,47 € 12.05.2014 Faktúra
1096/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 921,57 € 16.05.2014 Faktúra
1097/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 246,80 € 16.05.2014 Faktúra
1098/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 7 451,42 € 16.05.2014 Faktúra
1297/2014 Opakované dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 365,13 € 05.06.2014 Faktúra
1315/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 3 131,57 € 06.06.2014 Faktúra
1382/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 14 189,44 € 12.06.2014 Faktúra
1393/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 246,60 € 13.06.2014 Faktúra
1394/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 2 138,06 € 13.06.2014 Faktúra
1677/2014 Faktúra za elektrinu ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 365,13 € 07.07.2014 Faktúra
1783/2014 Vyúčtovanie - dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 21 843,03 € 10.07.2014 Faktúra
1805/2014 Vyúčtovanie - dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 600,47 € 14.07.2014 Faktúra
1806/2014 Vyúčtovanie - dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 215,08 € 14.07.2014 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »