Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1394/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 2 138,06 € 13.06.2014 Faktúra
1677/2014 Faktúra za elektrinu ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 365,13 € 07.07.2014 Faktúra
1783/2014 Vyúčtovanie - dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 21 843,03 € 10.07.2014 Faktúra
1805/2014 Vyúčtovanie - dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 600,47 € 14.07.2014 Faktúra
1806/2014 Vyúčtovanie - dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 215,08 € 14.07.2014 Faktúra
1807/2014 Vyúčtovanie - dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 234,06 € 14.07.2014 Faktúra
1971/2014 Opakované dodanie tovaru a služby 8/2014 ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 365,13 € 07.08.2014 Faktúra
2007/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 277,50 € 11.08.2014 Faktúra
2008/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 11 759,47 € 11.08.2014 Faktúra
2009/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 10 342,94 € 11.08.2014 Faktúra
2010/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 231,34 € 11.08.2014 Faktúra
2117/2014 Opakované dodanie tovaru a služby 9/2014 ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 365,13 € 05.09.2014 Faktúra
2135/2014 Dodanie el. energie - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 18 669,73 € 08.09.2014 Faktúra
2164/2014 Vyúčtovacia faktúra 8/2014 - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 19,72 € 10.09.2014 Faktúra
2220/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 260,59 € 16.09.2014 Faktúra
2221/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 2 779,85 € 16.09.2014 Faktúra
2342/2014 Opakované dodanie tovaru a služby 10/2014 ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 365,13 € 06.10.2014 Faktúra
2404/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 5 020,33 € 09.10.2014 Faktúra
2409/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 12 562,00 € 09.10.2014 Faktúra
2461/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 2 191,79 € 13.10.2014 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »