Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000720/2018 Platba elek. energie, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 4 225,97 € 11.05.2018 Faktúra
3100000759/2018 Dodávka zemného plynu, 042018, ÚZHB ZSE Energia, a.s. 5 581,25 € 16.05.2018 Faktúra
3100000760/2018 Dodávka zemného plynu, 042018,ÚZKA ZSE Energia, a.s. 2 378,62 € 16.05.2018 Faktúra
3100000942/2018 Platba elektrickej energie, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 1 558,00 € 22.06.2018 Faktúra
3100000809/2018 Dodanie elek.energie, OPT ZSE Energia, a.s. 220,00 € 04.06.2018 Faktúra
3100000967/2018 Dod. elek. energia nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 29 031,13 € 02.07.2018 Faktúra
44/2014 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 2 003,53 € 10.01.2014 Faktúra
63/2014 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 3 736,73 € 13.01.2014 Faktúra
94/2014 Vyúčtovanie dodávky elektriny ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 4 610,09 € 15.01.2014 Faktúra
151/2014 Dodanie tovaru a služby - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 15 022,62 € 20.01.2014 Faktúra
178/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 416,64 € 21.01.2014 Faktúra
179/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 4 817,60 € 21.01.2014 Faktúra
189/2014 Opakované dodanie tovaru a služby ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 553,15 € 23.01.2014 Faktúra
190/2014 Opakované dodanie tovaru a služby ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 811,98 € 23.01.2014 Faktúra
393/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 111,52 € 17.02.2014 Faktúra
403/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 5 151,13 € 18.02.2014 Faktúra
404/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 312,38 € 18.02.2014 Faktúra
529/2014 Opakované dodanie tovaru a služby - faktúra za elektrinu ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 365,13 € 06.03.2014 Faktúra
590/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 7 992,94 € 10.03.2014 Faktúra
624/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 7 779,75 € 13.03.2014 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »