Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
77/2015 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2014 - preplatok ZSE Energia, a.s., -3 978,44 € 15.01.2015 Faktúra
84/2015 Faktúra za elektrinu ZSE Energia, a.s., 1 067,47 € 15.01.2015 Faktúra
67/2015 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a.s. 18 023,07 € 13.01.2015 Faktúra
67/2015 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a.s. 18 023,07 € 13.01.2015 Faktúra
82/2015 Dodanie tovaru a služieb 12/2014 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 362,67 € 15.01.2015 Faktúra
83/2015 Dodanie tovaru a služieb 12/2014 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 4 589,59 € 15.01.2015 Faktúra
204/2015 Opakované dodanie služby a tovaru - elektrina - 2/2015 ZSE Energia, a.s. 1 067,47 € 05.02.2015 Faktúra
280/2015 Dodanie tovaru a služby za január 2015 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 20 026,88 € 12.02.2015 Faktúra
310/2015 Dodanie tovaru a služby za január 2015 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 6 391,70 € 16.02.2015 Faktúra
331/2015 Dodanie tovaru a služby za január 2015 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 334,83 € 19.02.2015 Faktúra
407/2015 Preddavková platba za dodanie tovaru a služby - marec 2015 ZSE Energia, a.s. 1 067,47 € 05.03.2015 Faktúra
511/2015 Dodanie tovaru a služby 2/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 5 344,72 € 12.03.2015 Faktúra
512/2015 Dodanie tovaru a služby 2/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 366,93 € 12.03.2015 Faktúra
533/2015 Dodanie tovaru a služby 2/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 18 094,75 € 16.03.2015 Faktúra
611/2015 Opakované dodanie služby a tovaru - elektrina - 4/2015 ZSE Energia, a.s. 1 067,47 € 07.04.2015 Faktúra
719/2015 Dodanie tovaru a služieb 3/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 8 686,24 € 13.04.2015 Faktúra
746/2015 Dodanie tovaru a služieb 3/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 407,61 € 15.04.2015 Faktúra
748/2015 Dodanie tovaru a služby za 3/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 9 632,48 € 15.04.2015 Faktúra
750/2015 Dodanie tovaru a služby za 3/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 371,23 € 16.04.2015 Faktúra
751/2015 Dodanie tovaru a služby za 3/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a.s. 4 848,49 € 16.04.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »