Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25545
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1243/2013 Dodanie tovaru ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 12 129,92 € 16.05.2013 Faktúra
1244/2013 Dodanie tovaru ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 4 945,80 € 16.05.2013 Faktúra
1245/2013 Dodanie tovaru ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 409,60 € 16.05.2013 Faktúra
1477/2013 Elektrická energia - jún 2013, odberné miesto Agra Trenčianske Teplice ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 649,08 € 06.06.2013 Faktúra
1525/2013 Vyúčtovanie ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 8 716,19 € 11.06.2013 Faktúra
1526/2013 Vyúčtovanie ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 8 112,53 € 11.06.2013 Faktúra
1593/2013 Dodanie tovaru a služby - nedoplatok ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 400,27 € 17.06.2013 Faktúra
1594/2013 Dodanie tovaru a služby - nedoplatok ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 2 456,56 € 17.06.2013 Faktúra
1838/2013 Dodávka tovaru a služby 6/2013 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 10 983,48 € 09.07.2013 Faktúra
1882/2013 Dodanie tovaru a služby ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 649,08 € 11.07.2013 Faktúra
1908/2013 Dodávka tovaru a služby - nedoplatok ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 15 531,96 € 12.07.2013 Faktúra
1923/2013 Dodávka tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 2 011,16 € 15.07.2013 Faktúra
1924/2013 Dodávka tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 384,74 € 15.07.2013 Faktúra
2765/2013 Dodanie tovaru služieb 9/2013 - nedoplatok ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 3 110,48 € 15.10.2013 Faktúra
2000/2013 Preplatok za dodanie služieb ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 -697,92 € 24.07.2013 Faktúra
2125/2013 Dodanie tovaru a služby ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 649,08 € 08.08.2013 Faktúra
2143/2013 Vyúčtovacia faktúra ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 -48,84 € 09.08.2013 Faktúra
2149/2013 Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 7/2013 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 13 839,48 € 12.08.2013 Faktúra
2150/2013 Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 7/2013 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 11 246,14 € 12.08.2013 Faktúra
2203/2013 Vyúčtovanie energií ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 1 519,54 € 16.08.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »