Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24455
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2901/2014 Vyúčtovanie 11/2014 ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 15 250,86 € 08.12.2014 Faktúra
2902/2014 Vyúčtovanie 11/2014 ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 659,03 € 08.12.2014 Faktúra
2951/2014 Vyúčtovacia faktúra ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 2 420,06 € 12.12.2014 Faktúra
2952/2014 Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia Banská Bystrica ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 247,52 € 12.12.2014 Faktúra
394/2014 Opakované dodanie tovaru a služby - faktúra za elektrinu ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 365,13 € 17.02.2014 Faktúra
405/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 16 050,75 € 18.02.2014 Faktúra
1758/2011 za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 24 778,68 € 27.09.2011 Faktúra
1759/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 12 501,31 € 27.09.2011 Faktúra
1760/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 24 778,68 € 27.09.2011 Faktúra
2036/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 8 051,03 € 14.10.2011 Faktúra
2065/2011 za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 16 107,48 € 18.10.2011 Faktúra
2065/2011 za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 16 107,48 € 18.10.2011 Faktúra
2365/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 16 107,48 € 10.11.2011 Faktúra
2402/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 3 999,02 € 14.11.2011 Faktúra
2800/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 14 382,31 € 13.12.2011 Faktúra
2836/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 7 964,00 € 15.12.2011 Faktúra
879/2015 Opakované dodanie tovaru a služby 5/2015 ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 07.05.2015 Faktúra
967/2015 Dodanie tovaru a služby 4/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 17 630,50 € 14.05.2015 Faktúra
981/2015 Dodanie tovaru a služieb 4/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 3 571,37 € 18.05.2015 Faktúra
982/2015 Dodanie tovru a služieb 4/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 352,99 € 18.05.2015 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »