Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1807/2014 Vyúčtovanie - dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 234,06 € 14.07.2014 Faktúra
1971/2014 Opakované dodanie tovaru a služby 8/2014 ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 365,13 € 07.08.2014 Faktúra
2007/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 277,50 € 11.08.2014 Faktúra
2008/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 11 759,47 € 11.08.2014 Faktúra
2009/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 10 342,94 € 11.08.2014 Faktúra
2010/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 231,34 € 11.08.2014 Faktúra
2117/2014 Opakované dodanie tovaru a služby 9/2014 ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 365,13 € 05.09.2014 Faktúra
2135/2014 Dodanie el. energie - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 18 669,73 € 08.09.2014 Faktúra
2164/2014 Vyúčtovacia faktúra 8/2014 - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 19,72 € 10.09.2014 Faktúra
2220/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 260,59 € 16.09.2014 Faktúra
2221/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 2 779,85 € 16.09.2014 Faktúra
2342/2014 Opakované dodanie tovaru a služby 10/2014 ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 365,13 € 06.10.2014 Faktúra
2404/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 5 020,33 € 09.10.2014 Faktúra
2409/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 12 562,00 € 09.10.2014 Faktúra
2461/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 2 191,79 € 13.10.2014 Faktúra
2475/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 270,19 € 14.10.2014 Faktúra
2640/2014 Opakované dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 365,13 € 07.11.2014 Faktúra
2663/2014 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 9 199,80 € 10.11.2014 Faktúra
2686/2014 Dodanie tovaru a služby - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 7 975,85 € 13.11.2014 Faktúra
2688/2014 Dodanie tovaru a služby - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 324,32 € 13.11.2014 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »