Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25545
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
108/2014 Oprava prečerpávacej stanice ABC TERM, spol. s r. o., Paónska cesta 34, 851 01 Bratislava 11 832,00 € 17.01.2014 Faktúra
195/2015-UVSR Obehové čerpadlo na vykurovací systém v priestoroch hotela Bôrik, 5 ks, OHS ABC TERM, spol. s r.o. 4 786,80 € 19.02.2015 Objednávka
540/2015-UVSR Demontáž, diagnostika a spätná montáž kalového čerpadla v priestoroch ÚZ Miestodržiteľský palác, OHS ABC TERM, spol. s r.o. 186,00 € 12.05.2015 Objednávka
619/2015-UVSR Oprava kalového čerpadla v priestoroch ÚZ Miestodržiteľský palác, OHS ABC TERM, spol. s r.o. 348,00 € 25.05.2015 Objednávka
1372/2015-UVSR Elektrické obehové čerpadlo pre potreby vykurovania priestorov autodopravy ÚVSR, OHS ABC TERM, spol. s r.o. 211,20 € 09.12.2015 Objednávka
83/2015-UVSR Oprava prečerpávacej stanice splaškových vôd v ÚZ Miestodržiteľský palác, ÚZ Bôrik ABC TERM, spol. s r.o., Panónska cesta 34, 851 01 Bratislava 416,40 € 29.01.2015 Objednávka
497/2015 Oprava posuvnej brány v ÚZ Košice ABRA automatické brány, s. r. o. 328,80 € 11.03.2015 Faktúra
274/2015-UVSR Oprava posuvnej brány, ÚZ Košice ABRA automatické brány, s.r.o. 328,80 € 05.03.2015 Objednávka
164/2012 Dataprojektor Absolutio, s.r.o., Hodžova 12, 036 01 Martin 2 782,00 € 20.01.2012 Faktúra
140/2015-UVSR Účasť na seminári "Professional English for SK Press" v termíne 25.3. - 27. 3. 2015, účastníci: JUDr. Vicová, Mgr. Hasíková, Ing. Hybská, SKaPK Academia Istropolitana Nova 1 260,00 € 12.02.2015 Objednávka
276/2015-UVSR 3-dňový intenzívny jazykový kurz pre zamestnancov ÚVSR SOP OPIS Academia Istropolitana Nova 2 100,00 € 05.03.2015 Objednávka
590/2015 Výučba na špecializovanom kurze "Professional English for PRES" v termíne 25.-27.3.2015, účastníci: Ing. Ž. Hybská, Mgr. M. Hasíková, JUDr. Alexandra Vicová Academia Istropolitana Nova 1 260,00 € 30.03.2015 Faktúra
698/2015 Výučba na špecializovanom kurze "Professional English for PRES" v termíne 25.-27.3.2015, účastníci: A. Fedor, K. Čajková, M. Malatinská Academia Istropolitana Nova 1 260,00 € 10.04.2015 Faktúra
677/2015-UVSR Účasť na seminári Getting Ready for Presidency v termíne 15. 6. 2015 pre Ing. Ž. Hybská, Mgr. M. Hasíková Academia Istropolitana Nova 160,00 € 09.06.2015 Objednávka
858/2015 Výučba na špecializovanom kurze "Professional English for Pres" v termíne 21.- 13. 4. 2015, zúčastnení: P. Kostolný, M. Blaško Academia Istropolitana Nova 840,00 € 06.05.2015 Faktúra
1279/2015 Účasť na seminári Getting Ready for Presidency v termíne 15.6.2015 za: M. Hasíková Academia Istropolitana Nova 80,00 € 24.06.2015 Faktúra
1212/2015-UVSR Účasť na 2-dňovom seminári EIPA na tému "Právo EÚ a jeho právne nástroje: Systém delegovaných a vykonávacích aktov" v termíne 10. - 11. 11. 2015 pre 10 osôb, SKaPK-CKÚ pre OLAF Academia Istropolitana Nova 3 400,00 € 30.10.2015 Objednávka
1213/2015-UVSR Účasť na 2-dňovom seminári EIPA na tému "Konanie o porušení povinnosti (infringement): Praktický sprievodca" v termíne 12. - 13. 11. 2015 pre 12 osôb, SKaPK-CKÚpre OLAF Academia Istropolitana Nova 4 080,00 € 30.10.2015 Objednávka
1345/2015-UVSR Zabezpečenie 3-dňového školenia "Modul B/Implenmentácia projektov" v termíne 9.12.-11.12.2015 pre jedného účastníka OCKÚ OLAF, SKPK Academia Istropolitana Nova 210,00 € 02.12.2015 Objednávka
1355/2015-UVSR Zabezpečenie 3-dňového školenia "Specialised English Language Training, Professional English: Focus: Protection of Financial Interests" v termíne 7.12.2015, 8.12.2015 a 10.12.2015 pre 13 pracovníkov OCKÚ OLAF, SKPK Academia Istropolitana Nova 4 550,00 € 04.12.2015 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »