Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25545
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
363/2013-ÚVSR Výmena, doprava a likvidácia batérií v UPS, OHS 3S POWER, s.r.o., Líščie údolie 29, 841 04 4 055,04 € 15.03.2013 Objednávka
748/2013 Výmena, doprava a likvidácia batérií v UPS 3S POWER, s.r.o., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 4 4 055,04 € 02.05.2013 Faktúra
1556/2014-UVSR Tlmočenie pri príležitosti návštevy poľského prezidenta, OP 3S servis, s.r.o., Slovinská 16, 821 04 Bratislava 135,60 € 28.11.2014 Objednávka
3022/2014 Tlomočenie z/do poľského jazyka dňa 1.012.2014 3S servis, s.r.o., Slovinská 16, 821 04 Bratislava 135,60 € 19.12.2014 Faktúra
2023/2013 Cukrárenské výrobky 4 KRAT s. r. o., Štefánikova tr. 53, 949 01 Nitra 34,40 € 26.07.2013 Faktúra
1196/2013-ÚVSR Cukrárenské výrobky, ÚZ Bôrik 4 KRAT s.r.o., Štefánikova trieda 53, 949 01 Nitra 150,00 € 15.07.2013 Objednávka
1239/2013-ÚVSR Cukrárenské výrobky na mesiac august 2013, ÚZ Bôrik 4 KRAT s.r.o., Štefánikova trieda 53, 949 01 Nitra 500,00 € 26.07.2013 Objednávka
1406/2013-ÚVSR Cukrárenské výrobky na mesiac september 2013, ÚZ Bôrik 4 KRAT s.r.o., Štefánikova trieda 53, 949 01 Nitra 500,00 € 02.09.2013 Objednávka
1566/2013-ÚVSR cukrárenské výrobky na mesiac október 2013, ÚZ Bôrik 4 KRAT s.r.o., Štefánikova trieda 53, 949 01 Nitra 500,00 € 30.09.2013 Objednávka
1743/2013-ÚVSR cukrárenské výrobky na mesiac november 2013, ÚZ Bôrik 4 KRAT s.r.o., Štefánikova trieda 53, 949 01 Nitra 500,00 € 24.10.2013 Objednávka
1916/2013-UVSR Cukrárenské výrobky na mesiac december 2013, ÚZ Bôrik 4 KRAT s.r.o., Štefánikova trieda 53, 949 01 Nitra 500,00 € 26.11.2013 Objednávka
2049/2013-UVSR Cukrárenské výrobky na mesiac január 2014, ÚZ Bôrik 4 KRAT s.r.o., Štefánikova trieda 53, 949 01 Nitra 500,00 € 13.12.2013 Objednávka
3321/2013 Účastnícky poplatok pre zamestnancov za účasť na "Atos Technologické fórum 2013" dňa 28.11.-29.11.2013 4U production, s.r.o., Palisády 42, 811 06 Bratislava 288,00 € 06.12.2013 Faktúra
519/2016 Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu za 2/2016 519/2016 1 176,00 € 14.03.2016 Faktúra
916/2016 Potraviny 4/2016 916/2016 7 457,43 € 10.05.2016 Faktúra
935/2014-UVSR Zarámovanie fotografií prezidenta Slovenskej republiky v počte 5 ks a dodanie na adresu Úradu vlády SR, OVO 935 /2014-UVSR Branistav Královič - SKLENÁRSTVO, s.r.o., Poľnohospodárska 10, 821 07 Bratislava 98,12 € 18.07.2014 Objednávka
971/2013-ÚVSR Technické služby pri organizácii zabezpečenia osláv Sv. Cyrila a Metoda v termíne 7. 7. 2013 na hrade Devín, OP 971 /2013-ÚVSR Rek Film s.r.o., Kalinčiakova 15, 831 04 Bratislava 11 398,86 € 12.06.2013 Objednávka
797/2011 Analýzy a komparácia hodnotení žiadosti o nenávratný finančný príspevok A - Omega, s.r.o. 8 040,00 € 16.06.2011 Faktúra
979/2011 Vykonanie odborného hodnotenia všetkých 16 predložených Žiadostí o NFP v kvalite Projektových zámerov A - Omega, s.r.o. 11 580,00 € 08.07.2011 Faktúra
939/2011 Vypracovanie Správy o optimalizácii procesov A - Omega, s.r.o. 12 420,00 € 06.07.2011 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »