Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000233 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 334,96 € 26.02.2018 Faktúra
3100000227 Chlieb, pečivo 022018, ÚZ HB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 73,63 € 26.02.2018 Faktúra
3100000230/2018 Mesačná kontrola EPS 022018, OPT DIAFAN, s.r.o. 114,00 € 26.02.2018 Faktúra
3100000229/2018 Štvrťročná kontrola EPS 022018, OPT DIAFAN, s.r.o. 180,00 € 26.02.2018 Faktúra
3100000225 Prevent.prehl.technol.MaR 012018, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 311,50 € 22.02.2018 Faktúra
3100000221 Čistenie lapača tukov, OPT KANAL M.P.S. 189,20 € 22.02.2018 Faktúra
3100000223/2018 Nákup pohonných palív, OA SLOVNAFT, a.s. 4 016,66 € 22.02.2018 Faktúra
3100000224/2018 Mesačná kontrola EPS,022018, OPT ExNet, s.r.o. 60,00 € 22.02.2018 Faktúra
3100000222/2018 Adobe Creative Clou for teams licenc., OIES AutoCont SK s.r.o. 1 583,98 € 22.02.2018 Faktúra
3100000226/2018 Prenájom oceľových fliaš, ÚZ HB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 29,00 € 22.02.2018 Faktúra
3100000219 Aktualizácia aplikácie Horec v ÚZ HB, ÚZ HB Asseco Solutions a.s. 82,80 € 21.02.2018 Faktúra
3100000220/2018 Poistenie mot.vozidiel, OA Allianz SP 24,21 € 21.02.2018 Faktúra
3100000216 Kvetinové dekorácie, 012018, OP RE+MI, s.r.o. 440,00 € 20.02.2018 Faktúra
3100000197 Dodávka nápojov 012018, ÚZ Kamzík KON-RAD, s.r.o. 398,23 € 19.02.2018 Faktúra
3100000198 PH mínus 35l, chloran sodný 30l, ÚZ Agra MARINER, s.r.o. 662,40 € 19.02.2018 Faktúra
3100000199 Zabezp. odberu anal.a vyst.protok., ÚZ Agra RÚVZ so sídlom v Trenčíne 59,70 € 19.02.2018 Faktúra
3100000208 Pracovná zdravotná služba, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 730,95 € 19.02.2018 Faktúra
3100000201 Dodávka nápojov 012018, ÚZ Košice KON-RAD, s.r.o. 192,29 € 19.02.2018 Faktúra
3100000203 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 66,46 € 19.02.2018 Faktúra
3100000204 Potraviny, kolon. tovar 012018, ÚZ Košice MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 34,54 € 19.02.2018 Faktúra
3100000211 Poskytovanie práv.služieb 012018, KVÚV JUDr. M. Torokova 769,87 € 19.02.2018 Faktúra
3100000196 Čerpadlo na zabezp. obehu vody, ÚZ Agra MARINER, s.r.o. 552,00 € 19.02.2018 Faktúra
3100000206 Mesačná kontrola EPS, OPT NECTEL, spol.s r.o. 98,23 € 19.02.2018 Faktúra
3100000215 Miestny poplatok I.splátka, OPT Mesto Vysoke Tatry 343,20 € 19.02.2018 Faktúra
3100000207 Ventilátor do chladiacej jednotky, OPT REFRI Slovensko 375,60 € 19.02.2018 Faktúra
3100000214 Zabezpeč. dodania tlače 012018, OVO Slovenská pošta a.s. 59,40 € 19.02.2018 Faktúra
3100000209 Vodné, stočné, OPT Vychodoslov.vod. spolocnost 644,86 € 19.02.2018 Faktúra
3100000205 Výroba kovových skríň, regálov, OPT KOVOTYP, s.r.o. 1 290,87 € 19.02.2018 Faktúra
3100000212 Zabezpečenie práv.služieb 012018, KVÚV JUDr. M. Torokova 960,00 € 19.02.2018 Faktúra
3100000200 Vyučt.fa plyn 012018, OPT ZSE Energia, a.s. 13 370,14 € 16.02.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »