Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18872
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000906/2018 Diagnostický zásah v objekte, OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 192,00 € 14.06.2018 Faktúra
3100000907/2018 Zabez. darov predsedu vlády, OP Mincovňa Kremnica, štátny podnik 5 832,00 € 14.06.2018 Faktúra
3100000912/2018 Oprava chlad. boxu, ÚZHB Peter Šarmír 118,00 € 14.06.2018 Faktúra
3100000900/2018 Údržba softvéru, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 13.06.2018 Faktúra
3100000894/2018 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZKA MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 214,82 € 13.06.2018 Faktúra
3100000895/2018 Dodanie mäsa mäsových výrobkov, ÚZAgra Mäso-údeniny Róbert Šiko 168,97 € 13.06.2018 Faktúra
3100000898/2018 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 209,17 € 13.06.2018 Faktúra
3100000899/2018 Právne služby, OP TP Ružička Csekes, s.r.o. 3 072,00 € 13.06.2018 Faktúra
3100000901/2018 Údržba softvéru, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 13.06.2018 Faktúra
3100000909/2018 Telekom.služby, OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 13.06.2018 Faktúra
3100000927/2018 Pripojenie na internet, OIES ORANGE Slovensko 300,00 € 13.06.2018 Faktúra
3100000893/2018 Dod.alko,nealko nápojov, ÚZKA KON-RAD, s.r.o. 219,02 € 13.06.2018 Faktúra
3100000897/2018 Zabezpečenie obeda na rok. výboru pre spoluprácu CYPRIAN, n. o. 201,60 € 13.06.2018 Faktúra
3100000887/2018 Dodanie mäsa, mäsových výrobkov, OS METRO Cash&Carry SR 43,47 € 12.06.2018 Faktúra
3100000889/2018 Podnájom nehnuteľnosti, 052018 SETS REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 12.06.2018 Faktúra
3100000882/2018 Cukrárenksé výrobky, ÚZHB Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 330,00 € 12.06.2018 Faktúra
3100000888/2018 Poskyt.právnych služieb, KVÚV JUDr. M. Toroková 48,90 € 12.06.2018 Faktúra
3100000883/2018 Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 7 024,78 € 12.06.2018 Faktúra
3100000890/2018 Nákup Samsung Galaxy S9, OPT ORANGE Slovensko 599,00 € 12.06.2018 Faktúra
3100000886/2018 Zabez.prepravy na seminár, OLAF Miloš Kohút - JoMi CAR 456,00 € 12.06.2018 Faktúra
3100000891/2018 Odber zem. plynu, 052018, OPT ZSE Energia, a.s. 3 635,14 € 12.06.2018 Faktúra
3100000892/2018 Odber zem. plynu,052018,OPT ZSE Energia, a.s. 2 123,62 € 12.06.2018 Faktúra
3100000875/2018 Oprava konvektomatu ALBA, OS Zoltán Kamenár - ZOMA 769,24 € 11.06.2018 Faktúra
3100000884/2018 Laboratórny rozbor vody, ÚZKA Regionálny úrad VZ 82,65 € 11.06.2018 Faktúra
3100000885/2018 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA METRO Cash&Carry SR 141,22 € 11.06.2018 Faktúra
3100000881/2018 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Jozef Zemčák 53,23 € 11.06.2018 Faktúra
3100000873/2018 Poskyt.strážnej služby, OPT Detektívna informačná služba 25 111,68 € 11.06.2018 Faktúra
3100000874/2018 Oprava klimat.jednotky, OPT E.D.T. s.r.o. 3 224,40 € 11.06.2018 Faktúra
3100000877/2018 Odber elek. energie,OPT ZSE Energia, a.s. 3 466,32 € 11.06.2018 Faktúra
3100000879/2018 Stravné lístky, EO OFR UP Slovensko, s.r.o. 55 342,44 € 11.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »