Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001357 Oprava na chladiarenskom zariadení, OPT REFRI Slovensko 4 292,40 € 30.08.2018 Faktúra
3100001345 Servisné práce, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 995,83 € 28.08.2018 Faktúra
3100001344 Kominárske služby, OPT ABC KOMINÁRSTVO, spol. s r. o. 414,00 € 28.08.2018 Faktúra
3100001343 Oprava klimat.jednotky, OPT E.D.T. s. r. o. 1 153,20 € 28.08.2018 Faktúra
3100001349 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s.r.o. 187,20 € 27.08.2018 Faktúra
3100001348 Ovocie, zelenina, OS METRO Cash&Carry SR 88,48 € 27.08.2018 Faktúra
3100001341 Cestovné poistenie, SETS Komunálna poistovňa 237,00 € 24.08.2018 Faktúra
3100001342 Prenájom mobil. toalet. kabín, SETS TOI TOI & DIXI, s. r. o. 102,00 € 24.08.2018 Faktúra
3100001340 Servisné služby, OIES STENGL, a. s. 2 664,00 € 24.08.2018 Faktúra
3100001332 Vodné,stočné, OPT Východoslov. vod. spolocnosť 716,10 € 24.08.2018 Faktúra
3100001337 Štvrťročná a mesačná kontrola EPS, OPT Global Facility, s.r.o. 330,00 € 23.08.2018 Faktúra
3100001336 Mäso,mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 37,51 € 23.08.2018 Faktúra
3100001334 Dod. digit. príj. dynamické slúchadlá, ÚZHB CONTEST, s. r. o. 172,80 € 23.08.2018 Faktúra
3100001333 Oprava bazénového systému, OPT SEC Systems, s. r. o. 3 312,26 € 23.08.2018 Faktúra
3100001335 Ovocie, zelenina, OS METRO Cash&Carry SR 8,34 € 23.08.2018 Faktúra
3100001325 Chlieb, pečivo 072018, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 7,93 € 22.08.2018 Faktúra
3100001328 Prenáj. mobil. toalet. kabín ÚZ Rusovce, SETS TOI TOI & DIXI, s. r. o. 102,00 € 21.08.2018 Faktúra
3100001319 Komunál. odpad Dom hostí Košice II.sp., OPT Mesto Kosice 180,18 € 21.08.2018 Faktúra
3100001329 Výr.,dodávka a mont. kanc. nábytku, OPT Ústav na výkon trestu OS 3 154,00 € 21.08.2018 Faktúra
3100001330 Mesačná kontrola EPS Datacen za 082018, OPT DIAFAN, s. r. o. 114,00 € 21.08.2018 Faktúra
3100001331 Mes. štvrť kontrola EPS Štef. za 082018, OPT DIAFAN, s. r. o. 262,80 € 21.08.2018 Faktúra
3100001322 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 362,17 € 20.08.2018 Faktúra
3100001324 Zabezpeč. odberu analýzy vody, ÚZ Agra RÚVZ so sídlom v Trenčíne 59,70 € 20.08.2018 Faktúra
3100001321 Dodanie koloniál. tovaru 072018, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 151,72 € 20.08.2018 Faktúra
3100001323 Poskytovanie služ.práč. 072018, ÚZ Košice Janka Kuchtová - FLÓRKA 135,20 € 20.08.2018 Faktúra
3100001316 Mesačná kontrola EPS NS1 za 082018, OPT ExNet, s. r. o. 60,00 € 20.08.2018 Faktúra
3100001327 Zadné ložiská na MV BA XB310, OA DielyMM s. r. o. 152,42 € 20.08.2018 Faktúra
3100001317 Diag.systému merania a regul.sys.MaR, OPT Systeming, s. r. o. 960,00 € 20.08.2018 Faktúra
3100001311 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kucharek 719,17 € 17.08.2018 Faktúra
3100001313 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 12,01 € 17.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »