Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
824/2015 Úprava existujúcich funkionalít a architektúry ITMS - Dodanie Etapy č. 2 až č. 4 Atos IT Solutions and Services s. r. o. 7 100 619,62 € 30.04.2015 Faktúra
553/2016 Aktualizácia existujúcich funkcionalít a rozšírovanie nových funkcionalít v ITMS+ - dodanie etapy číslo 2 Atos IT Solutions and Services s. r. o. 2 640 729,60 € 16.03.2016 Faktúra
3258/2013 Úprava funkcionalít a architektúry ITMS - Dodanie Etapy číslo 1, časť A ATOS IT Solutions and Services, Einstenova 11, 851 01 Bratislava 1 025 622,50 € 03.12.2013 Faktúra
3100001123 Vypracovanie projekt.dokument., SETS Dopravoprojekt, a.s. 746 040,00 € 19.06.2017 Faktúra
3100001667 Vypracovanie projekt.dokumentácie, OPT Dopravoprojekt, a.s. 746 040,00 € 14.09.2017 Faktúra
3100001754 Vypracovanie projekt.dokumentácie, OPT Dopravoprojekt, a.s. 746 040,00 € 14.09.2017 Faktúra
3100003055 Zakúpenie diesel generátora a UPS, OIES AutoCont SK s.r.o. 738 679,44 € 21.12.2016 Faktúra
1840/2014 Zhotovenie diela s názvom Analýza administratívnych kapacít a efektívnosti subjektov zodpovedných za Európske štrukturálne a investičné fondy a administatívnych kapacít príjímateľov pomoci stengl a. s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 723 000,00 € 16.07.2014 Faktúra
2535/2015 Nákup vysielacieho času MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. 599 760,00 € 08.12.2015 Faktúra
3100002674 Poskyt.mediálnych služieb, OIP Creo/Young&Rubicam, s.r.o. 585 841,54 € 15.11.2016 Faktúra
2538/2015 Zabezpečenie televízneho vysielania 12/2015 - 1/2016 Slovenská produkčná, a. s. 540 432,00 € 08.12.2015 Faktúra
2466/2015 Ukončovacia reklamná a mediálna kapaňa pre OP TP 2007-2013 11/2015 Creo/Young & Rubicam, spol. s r. o. 499 998,38 € 03.12.2015 Faktúra
1918/2014 Výroba nábytku Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Mierové námestie 1, pr. 41, 019 17 Ilava 480 296,00 € 04.08.2014 Faktúra
12/2014 Dodanie etapy číslo 1, časť B - úprava existujúcich funkcionalít a rchitektúry ITMS v zmysle požiadaviek EK pre PO 2014-2020 Atos IT Solutions and Services, Einsteinova 11, 851 01 Bratislava 452 323,93 € 07.01.2014 Faktúra
2533/2015 Vysielací čas v TV TA3 C.E.N. s. r. o. 410 880,00 € 08.12.2015 Faktúra
1784/2015 Zavedenie prevádzkového modelu analytickej jednotky za účelom vyhodnocovania obsahu prostredia Internetu vrátane prostredia sociálnych sietí v oblasti EÚ fondov na Slovensku" Plnenie 1 - Audit procesov a systémov, Plnenie 2 Zavedenie analytických kapacít, Deloitte Advisory s.r.o 389 862,00 € 10.09.2015 Faktúra
2549/2015 Plnenie 1 - Analýza aktivít, identifikácia, definícia a zaradenie výdavkov, Plnenie 2 - Nastavenie cenovej úrovne/cenového stropu, Plnenie 3 - Nastavenie metodiky pre aktualizáciu cenových máp v rámci projektu "Cenové mapy pre výdavky financované z ESF a Deloitte Advisory s. r. o 350 620,80 € 08.12.2015 Faktúra
3482/2013 Stavebné práce SLOVPANEL a. s., Kamenná cesta, 010 88 Žilina 347 455,49 € 20.12.2013 Faktúra
3534/2013 Rekonštrukcia účelového zariadenia Bystrica PRIMA INVEST spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 332 431,70 € 31.12.2013 Faktúra
2548/2015 Plnenie 1 - Potvrdenie stategického smerovania CKO, Plnenie 2 - Návrh procesných, metodických a technických zmien v rámci projektu "Stategický a procesný model činnosti CKO ÚV SR a definovanie rámci nástrojov viaczložkového financovania prioritnej infrašt Deloitte Advisory s. r. o 319 074,00 € 08.12.2015 Faktúra
3100002346 Poskyt.mediál.služieb, OIP Creo/Young&Rubicam, s.r.o. 312 037,54 € 15.09.2016 Faktúra
2426/2015 Plnenie 1 - Audit procesov a systémov, Plnenie 2 - Zavedie analytických kapacít, metód a nástrojov Deloitte Advisory s.r.o 310 671,00 € 01.12.2015 Faktúra
2411/2015 Poskytnuté poradenské služby na projekte: spracovanie vybranej prípravnej dokumentácie "veľkého investičného projektu v oblasti budovania základnej širokopásmovej infaštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v tzv. bielych miestach Slovenska KPMG Slovensko spol. s r. o. 303 849,00 € 30.11.2015 Faktúra
2415/2015 Poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci programového odbobia 2007-2013, prioritná os 1 za mesiac október 2015 stengl, a. s. 300 711,17 € 30.11.2015 Faktúra
2536/2015 Vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie od 21.12.2015 do 28. 2.2016 FUN MEDIA GROUP a. s. 300 000,00 € 08.12.2015 Faktúra
1477/2015 Vykonanie a odovzdanie diela: "Hodnotenie vybraných intervenicí ŠF a KF využitím metód Counterfactual impact evaluation" KPMG Slovensko spol. s r. o. 296 250,00 € 21.07.2015 Faktúra
2142/2015 Dielo s názvom Hodnotenie príspevku implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na vyrovnávanie regionálnych disparít na Slovensku stengl, a. s. 277 500,00 € 27.10.2015 Faktúra
3100001122 Vypracovanie projekt.dokumentácie, SETS Dopravoprojekt, a.s. 266 222,40 € 19.06.2017 Faktúra
3100001576 Vypracovanie projekt.dok. RU Dopravoprojekt, a.s. 266 222,40 € 19.06.2017 Faktúra
1886/2015 Zavedenie prevádzkového modelu analytickej jednotky za účelom vyhodnocovania obsahu prostredia Internetu vrátane prostredia sociálnych sietí v oblasti EÚ fondov na Slovensku" Plnenie 1 - Audit procesov a systémov, Plnenie 2 Zavedenie analytických kapacít, Deloitte Advisory s.r.o 265 662,00 € 01.10.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »