Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6035
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
599/2015-UVSR Zabezpečenie oficiálneho rokovania členov vlád krajín V4 + Slovinsko a Chorvátsko v termíne 25.- 26. 5. 2014, SCKO-OPS CREATIVE PRO s. r. o. 10 734,00 € 21.05.2015 Objednávka
600/2015-UVSR Pracovné oblečenie a obuv pre kuchyňu ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Ľubica Podolcová ĽUBICA 544,69 € 21.05.2015 Objednávka
601/2015-UVSR Pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov oddelenia stravovacích služieb - kuchyňa, OS Ľubica Podolcová ĽUBICA 666,98 € 21.05.2015 Objednávka
780/2015-UVSR Ryby na mesiac júl 2015, ÚZ Bôrik Mgr. Emilia Achbergerová 2 000,00 € 09.07.2015 Objednávka
1000000143 Zabezpečenie obedu a občerstvenia počas celoštátnej porady "Podpora najmenej rozvintých okresov" dňa 20.02.2016, OS SOŠ hotelových služieb a obchodu 2 488,00 € 18.02.2016 Objednávka
1000000146 Servis nefunkčnej karty v telefónnej ústredni - Bôrik, OIES ALCASYS Slovakia, a.s. 282,60 € 18.02.2016 Objednávka
1000000147 Zaškolenie na obsluhu elektrickej požiarnej signalizácie pre objekt Miestodržiteľký palác, OHS ALAM s.r.o. 40,00 € 18.02.2016 Objednávka
1000000150 Chémia do bazéna, ÚZ Agra MARINER, spol. s.r.o. 137,04 € 18.02.2016 Objednávka
2000000053 Mäso, mäsové výrobky, hydina na mesiac marec 2016, ÚZ Agra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 300,00 € 18.02.2016 Objednávka
2000000054 Tlač pozvánok OP František Belica 342,00 € 19.02.2016 Objednávka
1000000145 Oprierka na ruky na sedadlo do vozidla, ev.č. BA XA557, OA Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. 148,36 € 18.02.2016 Objednávka
1000000144 Grafické spracovanie tlačiarenských produktov na celoštátnu poradu k podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorá sa uskutoční dňa 20.02.2016 v Banskej Bystrici, KVÚV Agentúra EVKA, s.r.o. 10 952,37 € 18.02.2016 Objednávka
1000001009 Tlač a dodanie informačných letákov "Informačný leták Dunajského nadnárodného programu" v náklade 1000 ks, OPNS Stredná odborná škola polygrafická 573,60 € 24.03.2017 Objednávka
1000001010 Zabezpečenie audionahrávky v termíne 27. 3. 2017 v rámci pracovného stretnutia stakeholderov s donormi k programu SK09, ONG LEXMAN TEN, s. r. o. 50,00 € 24.03.2017 Objednávka
1000001011 Tlač a dodanie informačnej brozúry "Horizontálne princípy nediskriminácie rovnosť mužov a žien v PO 2014-2020" v náklade 1000 ks, OIP Stredná odborná škola polygrafická 754,05 € 24.03.2017 Objednávka
1000001012 Zabezpečenie tlmočníckej techniky v termíne 27. 3. 2017 v rámci pracovného stretnutia stakeholderov s donormi k programu SK09, ONG LEXMAN TEN, s. r. o. 215,00 € 24.03.2017 Objednávka
2000000574 Cukrárenské výrobky, ovocné košíčky, čokoládové košíčky, tiramisu, veterníky, sacher do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 3 000,00 € 09.06.2017 Objednávka
2000000575 Potraviny do vyčerapnia celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik METRO Cash & Carry SR s.r.o. 2 000,00 € 09.06.2017 Objednávka
161/2015-UVR Autošampón 18 ks, OA Group INDORS s.r.o. 79,92 € 16.02.2015 Objednávka
162/2015-UVSR Elektromateriál pre potreby zabezpečenia bežnej údržby v budovách ÚVSR na Námestí slobod 1, Námestie slobody 29, Štefánikova 2, ul. 1. Mája a Radlinského 13, Bratislava, OHS LIGHT Spectrum, s.r.o., 3 320,45 € 16.02.2015 Objednávka
163/2015-UVSR Nemrznúca zmes do ostrekovača 30 ks, OA PETERSON SK, s.r.o. 130,68 € 16.02.2015 Objednávka
166/2015-UVSR Grafická príprava, korektúra, tlač a knihárske spracovanie dokumentu "Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov" pre programové obdobie 2014 - 2020 v náklade 2500 ks, OIP Stredná odborná škola polygrafická, 22 699,96 € 16.02.2015 Objednávka
260/2015-UVSR Drobné opravy stien v priestoroch budovy ÚVSR na ul. Štefánikova 2, Bratislava, OHS Tibor Ševčík AZSTAV 2 607,64 € 04.03.2015 Objednávka
261/2015-UVSR Odborná skúška vyhradených technických zariadení plynových a odborná prehliadka kotolne v ÚZ Kamzík, OHS Emil Bednarčík - Plynoservis 933,24 € 04.03.2015 Objednávka
262/2015-UVSR Kontrola a servis elektrickej požiarnej signalizácie v budove ÚVSR Námestie slobody 1, Bratislava v roku 2015, OHS Karol Soják - servis EPS 2 676,00 € 04.03.2015 Objednávka
266/2015-UVSR Oprava fasády budovy na Arcibiskupskom paláci, OHS Tibor Ševčík AZSTAV 5 929,32 € 05.03.2015 Objednávka
267/2015-UVSR Výmena sondy chlóru a sondy pH s kalibráciou dávkovacej stanice v bazéne, ÚZ Kamzík Mountfield SK, s.r.o. 304,30 € 05.03.2015 Objednávka
268/2015-UVSR Preventívna prehliadka zariadení MaR v objekte hotela, ÚZ Bôrik MaR servis, spol. s.r.o. 574,00 € 05.03.2015 Objednávka
269/2015-UVSR Výmena radiátorových ventilov za termostatické ventily s blokovaním, 88 ks, OHS JA & MI, s.r.o. 5 753,04 € 05.03.2015 Objednávka
271/2015-UVSR Školenie vodičov služobných motorových vozidiel, OA AUTOŠKOLA GAMA, s.r.o. 208,00 € 05.03.2015 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »