Všetky dokumenty

Počet záznamov: 21316
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000000938 Oprava chladničky GUZANTI, ÚZ Bôrik Peter Šarmír 49,00 € 16.02.2017 Objednávka
1000000928 Akumulátor na motorové vozidlo M. Viano, OA PETERSON SK, s.r.o. 94,34 € 13.02.2017 Objednávka
1000000929 Oprava mraziaceho boxu v ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Peter Šarmír 123,00 € 13.02.2017 Objednávka
1000000930 Oprava umávacieho stroja ZANUSSI, typ RT 10 ELBF, ÚZ Bôrik Zoltán Kamenár - ZOMA 39,90 € 13.02.2017 Objednávka
1000000931 Notárske overenie Dodatku č. 4/2016 k Programovej dohode pre program Prispôsobenia sa zmene klímy - prevencia pododní a sucha č. 1968/2012 vrátane príloh - 3 kópie, ONG JUDr. Ľubica Floriánová 153,22 € 13.02.2017 Objednávka
2000000444 Potraviny na mesiac marec 2017, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s r. o. 600,00 € 13.02.2017 Objednávka
1000000925 Notárske overenie Dodatku č. 3/2017 k programovej dohode pre program Domáce a rodovo podmienené násielie č. 1966/2012 vrátane príloh - 3 kópie, ONG JUDr. Ľubica Floriánová 153,22 € 10.02.2017 Objednávka
1000000926 Oprava elektrického kotla a výdajného pultu ZANUSSI, OS Zoltán Kamenár - ZOMA 78,00 € 10.02.2017 Objednávka
1000000918 Vlajkové stožiare - 6 ks, s nastaviteľným úchytom pre vlajku o rozmere 150x100 cm s otočným systémom v hornej časti žrde, OPT 2U spol. s r. o. 604,80 € 09.02.2017 Objednávka
1000000919 Účastnícky poplatok na workshope v termíne 13. - 17. 2. 2017 v Nórsku, účastníci: B. Černá, B. Gonzáles, ONG Innovation Norway Pb. 448 Sentrum 3 200,00 € 09.02.2017 Objednávka
1000000915 Tlač informačnej brožúry o Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ORIŠFM Stredná odborná škola polygrafická 5 017,92 € 08.02.2017 Objednávka
1000000916 Nákup zväzku káblov do predných dverí do motorového vozidla Š.Superb ev.č. BA XB470, OA IMPA Bratislava, a.s. 104,15 € 08.02.2017 Objednávka
2000000442 Nákup tlačovín pre potreby PVSR, OP František Belica 5 941,20 € 08.02.2017 Objednávka
3100000151 Školenie, OÚ Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 166,80 € 08.02.2017 Faktúra
1000000913 Oprava chladiacej zostavy v priestoroch ÚVSR na ul. Štefánikova 2 v Bratislave, OPT Peter Šarmír 195,00 € 06.02.2017 Objednávka
3100000120 Náhradné komponenty, ÚZ Bôrik CONTEST, s.r.o. 1 316,40 € 06.02.2017 Faktúra
3100000103 Konfer.poplatok na školenie, ISA Central European Univerzity 650,00 € 03.02.2017 Faktúra
3100000105 Konfer.poplatok na školenie, ISA Central European Univerzity 650,00 € 03.02.2017 Faktúra
3100000076 Registračný poplat.na školenie, AK EŠIF EuropeanFunds.info 1 499,00 € 02.02.2017 Faktúra
3100000077 Registračný poplat.na školenie, AK EŠIF EuropeanFunds.info 1 499,00 € 02.02.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »