Všetky dokumenty

Počet záznamov: 21508
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000001007 Zabezpečenie konferencie INTERREG 2017 "Národný informačný deň INTERREG DNP 2017-2017" dňa 23.03.2017 v Košiciach, SOP OPNS Interhouse Košice, a.s. 2 960,00 € 22.03.2017 Objednávka
2000000495 Výroba a tlač obalov na "Záverečný účet za rok 2016" v množstve 60 ks, OPT František Belica 79,20 € 22.03.2017 Objednávka
1000001004 Chémia do bazéna, ÚZ Agra MARINER, spol. s.r.o. 137,04 € 21.03.2017 Objednávka
1000001006 Účasť na dvojdňovom kurze Exel I. - úvodný kurz pre začiatočníkov pre dve zamestnnakyne ÚVSR v termíne 18.04.-19.04.2017, EO OPP IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 188,40 € 21.03.2017 Objednávka
1000001001 Skartátor 3 ks, elektrický viazací stroj 1 ks, laminovačka A3 1 ks, viazací stroj na hrebeňovú väzbu 1 ks, OPT LAMITEC, s.r.o. 2 060,84 € 20.03.2017 Objednávka
1000001002 Oprava motorového vozidla Škoda Superb, ŠPZ: BL743GP, OA IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 262,06 € 20.03.2017 Objednávka
1000001003 Oprava chladiaceho servírovacieho vozíka a oprava chladiaceho stola v ÚZ Bôrik Peter Šarmír 113,00 € 20.03.2017 Objednávka
1000000998 Technické zabezpečenie budovy ÚVSR káblami, OIES AGEM COMPUTERS, spol. s r. o. 247,52 € 17.03.2017 Objednávka
1000000999 Doplňujúce práce na ventilačnom systéme chladenia v budove ÚV SR, OPT ZOKMONT spol. s r.o. 1 958,40 € 17.03.2017 Objednávka
1000001000 Zabezpečenie audionahrávky v termíne 20. 3. 2017 v rámci pracovného stretnutia stakeholderov s donormi k programu DGV SK 09, ONG LEXMAN TEN s. r. o. 50,00 € 17.03.2017 Objednávka
1000000992 Motorový prevzdušňovač trávnika, ÚZ Bôrik Internet Mall Slovakia s.r.o. 479,90 € 16.03.2017 Objednávka
1000000997 Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať (KCPe) s platnosťou 3 roky, OIES Disig, a. s. 691,20 € 16.03.2017 Objednávka
1000000988 Notárske overenie Dodatku č. 5 k Zmluve 1283/2013, ONG JUDr. Ľubica Floriánová 153,21 € 15.03.2017 Objednávka
1000000989 Letné pneumatiky na vozidlá, OA MIKONA, s.r.o. 356,80 € 15.03.2017 Objednávka
1000000990 Prepojenie budovy dopravy optickým káblom k sieti v hlavnej budove Úradu vlády SR, OIES FLEXTOR, s.r.o. 218,27 € 15.03.2017 Objednávka
1000000983 Akumulátor do motorového vozidla R. Mascot, ev.č. BA XB068, OA DielyMM s. r. o. 106,53 € 14.03.2017 Objednávka
1000000984 Zabezpečenie odberu, analýzy a vystavenie protokolu o skúškach vzorky vody na kúpanie v bazéne ÚZ Agra Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčín 804,00 € 14.03.2017 Objednávka
2000000479 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy, ÚZ Kamzík MIROND TRADE, s. r. o. 700,00 € 14.03.2017 Objednávka
2000000484 Potraviny a pekárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s r. o. 1 000,00 € 14.03.2017 Objednávka
1000000981 Oprava vodovodného potrubia spojená s opravou a výmenou atypických sprchových kútov ako aj úpravou odtokového/odpadového potrubia pod sprchovými kútmi v prestoroch účelového zariadenia Limbora na Štrbskom Plese, OPT DINI, s.r.o. 13 761,66 € 13.03.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »